FNPL A PARTICIPAT LA ADUNAREA GENERALĂ A A.M.R.

0
706

Vineri 18 octombrie 2013 o delegaţie a F.N.P.L. alcătuită din Preşedinte -Florian Găzdac şi vicepreşedinte -Aurel Dobrilă, a participat la lucrările Adunării Generale a  Asociaţiei Municipiilor din România , la invitaţia D-lui Preşedinte Tudor Pendiuc- Primarul Municipiului Piteşti.

 

La lucrări au participat pe lângă primarii membrii AMR în calitate de invitaţi: D-nul Sorin Oprescu-Primarul general al Municipiului  Bucureşti, D-nul Marian Oprişan- Preşedintele Uniunii Consiliilor Judeţene, D-na Mariana Gâju-prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Comunelor.

De asemenea întâlnirea s-a bucurat  şi de prezenţa Primului Ministru D-nul Victor Ponta , a viceprim-ministrului Liviu Dragnea şi a viceprim-ministru Gabriel Oprea.

 

Pe ordinea de zi a fost inclus şi punctual cu privire la ” Stadiul propunerilor privind îmbunătăţirea reglementărilor normative din domeniul administraţiei publice locale”.

La acest punct Preşedintele AMR a precizat faptul că în cadrul ultimei discuţii purtate la MDRAP s-a primit un mesaj clar despre faptul că descentralizarea va avea loc cât de curând la nivelul majorităţii ministerelormai puţin la M.A.I., transferându-se astfel competenţe şi atribuţii suplimentare autorităţilor administraţiei publice locale, care în momentul de faţă sunt gestionate de organe centrale.  Concluzionând, în prima etapă a acestui proces nu intră şi descentralizarea cu privire la ordinea publică şi circulaţia rutieră, deoarece nu este pregătit suficient acest lucru.  De asemenea AMR a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un set de ” Propuneri de modificare a unor acte normative cu aplicare la nivelul autorităţilor publice locale” în care la punctele  15 şi 17 sunt incluse propunerile F.N.P.L.respectiv: modificarea şi completarea O.G. nr.26/1994 şi a Legii nr.155/2010 astfel încât personalul poliţiei locale să beneficieze de alocaţie de hrană, îndemnizaţie pentru misiune permanent şi încadrarea în condiţii de muncă deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă conform actelor normative prevăzute pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din domeniul ordinii publice.

 

În intervenţiile avute Primul ministru a precizat că transferul de atribuţii către autorităţile locale se va face însoţit de resursele financiare aferente din partea Guvernului.

D-nul viceprim-ministru Liviu Dragnea a declarat că se vor modifica o serie de acte normative, printre care: Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr.188/1999 a funcţionarilor publici şi Legea nr.340/2004 privind instituţia Prefectului, în virtutea eficientizării administraţiei publice locale.

De asemenea se va elabora Legea Zonei Metropolitane, pentru atragerea de fonduri comunitare în perspectiva dezvoltării şi a localităţilor rurale.

Primarul Aradului D-nul Gheorghe Falcă a precizat că ar trebui să se realizeze şi transferul de competenţe pe linia circulaţiei rutiere şi ordinii publice către poliţia locală, aşa cum s-a discutat cu alte prilejuri.

 

S-a stabilit ca lunar să aibă loc întâlniri între reprezentanţi  ai AMR şi Guvernului pe tema descentralizării, unde se vor discuta punctual inclusive respectivele propuneri de modificări legislative.

 

În discuţiile purtate între  reprezentanţi ai F.N.P.L. şi  A.M.R. s-a convenit ca Federaţia să acorde suport  tehnic  pe tema poliţiei locale în perspectiva discuţiilor ce se vor purta pe această temă.