ÎNTÂLNIRE F.N.P.L.R. ŞI M.D.R.A.P.

0
745

ÎNTÂLNIRE F.N.P.L.R. şi M.D.R.A.P.

 

 

 

La sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  a avut loc, vineri 26.07.2013, întâlnirea reprezentanţilor ministerului cu cei ai Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali. (ANEXA nr.1 – lista participanţilor).

Agenda şedinţei a cuprins următoarele teme de discuţie:

I. Stadiul iniţiativelor legislative cu privire la poliţia locală

 

Conducerea MDRAP a luat la cunoştinţă despre faptul că reprezentanţii FNPLR au solicitat în repetate rânduri acordarea unor drepturi poliţiştilor locali similare cu cele ale poliţiştilor din structurile MAI, ţinând cont de condiţiile asemănătoare în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

În prezent se află la parlament trei propuneri legislative (ANEXA nr. 2) de acordarea acestor drepturi:

– acordarea normei de hrană (2 propuneri);

– încadrarea poliţiştilor locali în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă  (1 propunere)

 

Reprezentanţii MDRAP vizează sprijin şi colaborare cu FNPLR în promovarea acestor propuneri, care implică în acelaşi timp modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010 şi a legislaţiei conexe.

         –  S-au stabilit două acţiuni pe termen scurt pe care FNPLR să le întreprindă până la începerea sesiunii parlamentare, astfel încât să se asigure suportul de informaţii documentate pentru legiferarea celor două categorii de drepturi vizate de iniţiativele legislative, respectiv introducerea fişei de evaluare a impactului financiar în documentul de fundamentare, cu precizarea surselor financiare de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare;
–  MDRAP va iniţia o Hotărâre de Guvern, după adoptarea proiectului de lege cu privire la condiţiile de muncă, care să pună în aplicare prevederile legii, pe baza concluziilor unei comisii formată din experţi ai MAI şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Comisia va stabili tipurile de activităţi desfăşurate de poliţia locală, pentru care este necesară încadrarea în condiţii deosebite de muncă. FNPLR va pune la dispoziţie informaţiile necesare respectivei comisii de analiză.

       II. Formarea iniţială a poliţiştilor locali

 

În urma reorganizării MDRT a rezultat MDRAP prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei pulice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu, de la fostul Minister al Administraţiei şi Internelor. Atribuţia de analiză-centralizare-repartizare a solicitărilor de formare iniţială a poliţiştilor locali, revine Direcţiei de Comunicare Dialog Social şi Relaţia cu Parlamentul din cadrul MDRAP. S-a reiterat obligativitatea respectării termenului de pregătire în 5 ani de la angajare, prevăzut de art.18 alin (2) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010. Preşedintele FNPLR a supus atenţiei înfiinţarea de centre de pregătire proprii pe regiuni teritoriale în care să se efectueze pregătire profesională specifică poliţiei locale la costuri mai reduse şi cu tematică adaptată nevoilor acestei instituţii. Preşedintele ANFP a propus o primă variantă care se va analiza în proxima perioadă.

Reprezentanţii FNPLR au prezentat faptul că majoritatea poliţiştilor locali au efectuat respectivul curs, existând premisele ca tot personalul precizat prin lege, să poată să-l urmeze până la finalul perioadei stabilite de legiuitor.

Există totuşi problema unităţilor de poliţie locală din Bucureşti pentru care nu s-au putut asigura în capitală locuri suficiente faţă de cerere, precum şi costurile ridicate pe care administraţiile locale trebuie să le suporte pentru serviciile de transport şi cazare a cursanţilor în alte localităţi decât cele de reşedinţă.

III. Reorganizarea structurilor de poliţie locală în contextul descentralizării şi regionalizării

 

Reprezentanţii MDRAP au precizat că, în urma dezbaterilor publice organizate de respectivul Minister, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale au propus descentralizarea unor competenţe exercitate de către structurile subordonate ale MAI (eliberare permise şi înmatriculare auto, ordine şi linişte publică, siguranţă rutieră), existând premisele privind oportunitatea descentralizării acestora la nivel regional şi local. În momentul de faţă există două grupuri de lucru, la nivelul MAI şi MDRAP care analizează modul în care aceste competenţe pot fi descentralizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.

Transferul de competenţe, în contextul descentralizării-regionalizării, trebuie făcut funcţie de atribuţii-pregătire-salarizare, care trebuiesc bine corelate pentru obţinerea unui sistem integrat. S-a precizat că trebuie să se ţină cont şi de punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice referitor la impactul acestui proces asupra bugetului UAT-urilor;

Directorul Direcţiei generale pentru Administraţie Publică a precizat că după ce grupul de lucru al MDRAP va putea propune o formă cu privire la respectiva descentralizare va iniţia o dezbatere cu FNPLR pentru o formă acceptată de ambele părţi.

În încheiere reprezentanţii MDRAP au exprimat totala deschidere la dialog şi întreprinderea demersurilor, care să conducă la identificarea unor modalităţi de soluţionare, în vederea îmbunătăţirii activităţii instiruţiilor de poliţie locală.

Preşedinte

Găzdac C. Florian