ADUNAREA GENERALĂ A F.N.P.L. LA BRĂILA

0
681

ADUNAREA GENERALĂ A F.N.P.L. LA BRĂILA

 

 

În perioada 21-23 iunie 2013, la Brăila, au avut loc lucrările Adunării Generale a Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România.

La eveniment au participat 28 de delegaţi reprezentând 18 organizaţii teritoriale, astfel că s-au îndeplinit condiţiile statutare.

 

Alături de reprezentanţii poliţiştilor locali au participat în calitate de invitaţi:

– din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  domnul Dorin Ciomag , Director în cadrul Direcţiei Generale pentru Administraţie publică ;

– din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul comisar de poliţie Valentin Minoiu, împuternicit al Directorului general adjuct  din cadrul Direcţiei Generale Management resurse umane.

 

Din partea autorităţilor locale au onorat cu prezenţa preşedintele Consiliului Judeţean Domnul Gheorghe Bunea Stancu şi primarul municipiului Brăila Domnul Aurel Gabriel Simionescu.

Totodată au mai participat Adjunctul Şefului  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila, Domnul Valentin Dorin Condruz, precum şi Adjunctul Inspectorului şef al Inspectoratului de jandarmi Judeţean Domnul  Lt.col.Emil Constantin.

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost:

I.   Prezentarea noilor membrii ai Federaţiei;

II.  Prezentare demersuri FNPL;

III. Dezbateri cu privire la :

a. Încadrarea activităţii personalului poliţiei locale în condiţii de muncă deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă;

b. Acordarea alocaţiei de hrană

c. Reorganizarea instituţiilor de poliţie locală în perspectiva regionalizării teritoriale

IV. Prezentarea  situaţiei financiare a FNPL;

V.  Concluzii cu privire la aniversarea Zilei Naţionale a Poliţiei locale;

VI. Propuneri modificare statut FNPL;

VII. Statutul poliţistului local;

VIII. Diverse.

 

Şedinţa a debutat printr-un moment de reculegere în memoria fostul nostru coleg Koncz Kalman, poliţist local superior al Poliţiei Locale Tîrgu Mureş, plecat dintre noi în aprilie a.c. la vârsta de 46 ani.

 

Sinteza şedinţei:

 

I. Prezentarea noilor membrii ai Federaţiei:

Conform celor stabilite la ultima Adunare Generală de la Iaşi din 26 Octombrie 2012 s-au continuat demersurile pentru îmbunătăţirea gradului de reprezentativitate pe plan naţional a Fedraţiei noastre cu privire la personalul poliţiilor locale. Astfel au fost prezentaţi prin intermediul reprezentanţilor lor, pe cei mai noi membrii ai Federaţiei noastre:

– A.S. Pol Chindia Târgovişte, de fapt o revenire, începând cu 11 Aprilie 2013;

– Asociaţia Poliţiştilor Locali Sector 1 ,,COSMOS” din data de 17 mai 2013.

Astfel, în momentul de faţă F.N.P.L. are membri reprezentanţi ai 51 de Poliţii locale din ţară, fiind singura organizaţie care reprezintă din punct de vedere profesional interesele salariaţilor din instituţiile de poliţie locală;

 

În continuare, preşedintele F.N.P.L. a prezentat un scurt material despre istoricul structurilor de poliţie locală conform documentelor istorice din cadrul Arhivelor Naţionale, puse la dispoziţie prin intermediul conducerii executive a Poliţiei locale din Tîrgu Mureş.

Astfel, aceste documente atestă faptul că la începutul secolului al XIX administraţia austriacă a înfiinţat unităţi de poliţie locală în oraşe precum, Braşov, Sibiu,Sighişoara, Tîrgu Mureş, acestea devenind cele mai vechi instituţii autohtone de ordine şi siguranţă publică, purtând denumirea de Direcţiunea de Poliţie, în germană „Polizeidirektor”  iar atribuţiile din acea vreme erau de o similitudine frapantă cu cele ale actualelor poliţii locale.

 

Materialul documentar complet se poate vizualiza aici

 

II.  S-au prezentat activităţile principale ale F.N.P.L. în perioada scursă de la ultima şedinţă a Adunării Generale. Materialul complet se poate vizualiza aici.

 

III.   Dezbaterile pe cele trei teme cuprinse în ordinea de zi au fost îndelung purtate prin dialoguri cu invitaţii celor două ministere, care au dat lămuriri cu privire la paşii ce trebuiesc a se urma pentru ca să se reglementeze, prin acte normative, încadrarea activităţii personalului instituţiilor de poliţie locale în condiţii de muncă deosebite sau speciale. În acest sens s-a convenit un mod de conlucrare între F.N.P.L. şi M.A.I. în scopul îmbunătăţirii textului propunerii legislative aflat la Camera Deputaţilor, pentru a nu oferi posibilitatea unor interpretări, precum şi stabilirii în cadrul unei comisii autorizate, fără echivoc, a categoriilor de funcţii ce se pot încadra în respectivele tipuri de condiţii de muncă.

 

Referitor la iniţiativele legislative aflate pe agenda Parlamentului României cu privire la poliţia locală, s-a apreciat de către cei prezenţi modul în care reprezentanţii F.N.P.L. şi ai M.D.R.A.P. au conlucrat până în prezent şi s-au stabilit coordonatele de cooperare în continuare. S-a apreciat din partea invitaţilor  importanţa şi rolul acestei organizaţii profesionale, care are o dificilă sarcină de a  fi structura, care prin membrii săi, poate să asigure suportul de care structurile asociative ale unităţilor administrativ teritoriale au nevoie să le folosească în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ cu incidenţă asupra poliţiei locale în interes comun şi în principal în interesul cetăţeanului care doreşte să trăiască într-o societate civilizată şi în condiţii de siguranţă.

Cu privire la concepţia Guvernului de a modifica competenţele structurilor de ordine publică şi siguranţă rutieră din subordinea primarilor de localităţi s-a convenit ca F.N.P.L. prin intermediul structurilor asociative ale unităţilor administrativ teritoriale să-şi prezinte propunerile sale de îmbunătăţire a cadrului legislativ specific, de care grupurile de lucru de la nivelul celor două ministere să fie informate. Invitaţii au dat asigurări că vor coopera pentru ca acest demers să se realizeze.

 

IV. Situaţia financiară la zi a fost prezentată de către secretarul F.N.P.L.

Cu privire la situaţia cotizaţiei, s-a hotărât ca să se emită somaţii, conform Statutului, către asociaţiile cu restanţe mai vechi de 3 luni pentru aducerea la zi a acestora.

 

V. Cu privire la manifestările organizate cu prilejul aniversării „Zilei Naţionale a Poliţiei locale” s-au prezentat date despre fazele premergătoare celei naţionale de la Sibiu, precum şi despre fondurile alocate de F.N.P.L. pentru susţinerea acestor activităţi, care s-au încadrat în suma aprobată de Adunarea Generală. Conducerea Federaţiei a mulţumit şi pe această cale celor implicaţi în organizarea competiţiilor respective şi s-a angajat totodată să urmărească promulgarea legii care să instituie oficial acestă zi aniversară.

VI.   La acest punct s-a discutat despre necesitatea ca asociaţiile membre (în cauză) să-şi modifice  denumirea de reprezentativitate a poliţiştilor comunitari în cea a poliţiştilor locali. Referitor la Statutul F.N.P.L. s-au adus o serie de modificări care se pot vizualiza aici

În urma adoptării prin vot majoritar al noului Statut s-a procedat la alegea noului Consiliu Director al F.N.P.L. care are următoarea componenţă:

–  Preşedinte: Găzdac Claudiu Florian – Poliţia locală Satu Mare

–  Vicepreşedinţi:

– Banga Vasile Ovidiu- Poliţia locală Cluj Napoca

–  Hordilă Alexandru – Poliţia locală iaşi

–  Dobrilă Aurel – Poliţia locală Sector 2 Bucureşti

–  Micşoniu Nicolae – Poliţia locală Drobeta Turnu Severin

–  Secretar :Balint Eudochia – Poliţia locală Satu Mare

 

VII. S-au purtat discuţii cu privire la redactarea şi legiferarea unui statut al poliţistului local. S-a convenit să desemneze un grup de 3 (trei) jurişti din rândul membrilor asociaţi care să redacteze un proiect de Statut ce va fi supus apoi aprobării conducerii Federaţiei.

 

VIII.  În finalul lucrărilor s-au propus câteva măsuri de îmbunătăţire a activităţii F.N.P.L. pentru creşterea vizibilităţii activităţii poliţiştilor locali şi promovarea unei imagini reale cu privirea la activităţile şi dificulatăţile acestora.

O primă măsură va fi centralizarea lunară a datelor din teritoriu cu privire la realizările instituţiilor de poliţie locală, pe baza unei machete unice cu indicatori care va reprezenta suportul conferinţelor de presă pe care conducerea F.N.P.L. le va organiza.

S-a stabilit ca următoarea şedinţă să se desfăşoare în perioada 15-17 Noiembrie a.c. într-o locaţie ce va fi anunţată în timp util.

Este de remarcat faptul că în cadrul lucrărilor reprezentanţii Poliţiei şi Jandarmeriei au apreciat relaţia bună de colaborare între structurile ce asigură ordinea şi siguranţa publică în oraşul gazdă.

Preşedintele Consiliului Judeţean şi Primarul municipiului Brăila, în luările de cuvânt au ridicat problema cadrului legislativ care nu permite flexibilitate în finanţarea activităţilor de ordine şi siguranţă publică, a insuficienţei de personal din cadrul instituţiilor de poliţie locală, proasta salarizare a salariaţilor din aceste unităţi.

Din partea conducerilor locale şi judeţene, după cum au remarcat vorbitorii, se observă necesitatea adoptării unor acte normative „mai exacte, mai clare în exprimare” pentru a se delimita atribuţiile din sectorul de ordine şi linişte publică între structurile ce trebuie să o asigure, menţină sau să o restabilească, manifestându-şi disponibilitatea pentru sprijinirea acţiunilor F.N.P.L. de către structurile asociative în care sunt membri.

 

 

 

PREŞEDINTE

Găzdac C. Florian