ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI POLIŢIŞTILOR LOCALI „SAMUS” SATU MARE

0
782

În data de 14 martie 2013, în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Poliţiştilor Locali „SAMUS” Satu Mare având următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă asupra activităţii din anul 2012;
2. Alegerea Consiliului Director;
3. Alegerea comisiei de cenzori (cf. art. 8.3 din Statul Asociaţiei)
4. Probleme administrative;
5. Diverse.

 

D-nul Precup Ioan – preşedintele Asociaţiei SAMUS Satu Mare a prezentat instituţiile de Poliţie Locale din cadrul cărora au aderat la Asociaţie noi membrii. Astfel, în prezent Asociaţia are un număr de 180 membrii din care:

89 – Poliţia Locală Satu Mare, 20 – Poliţia Locală Carei, 5 – Poliţia Locală Odoreu, 5 – Poliţia Locală Tăşnad, 6 – Poliţia Locală Ardud, 4 – Poliţia Locală Păuleşti şi noi membrii:               23 – Poliţia Locală Baia Mare, 21 – Poliţia Locală Sighetu Marmaţiei, 3 – Poliţia Locală Sanislău,  4 – Poliţia Locală Negreşti – Oaş.

Primarul municipiului Satu Mare – D-nul Coica Costel Dorel a adresat salutul său reprezentanţilor Poliţiilor locale afiliate Asociaţiei, apreciat prezenţa şi activitatea poliţiştilor locali, oferindu-şi tot sprijinul şi în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România, pe lângă Federaţie, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi veniturilor acestora, considerând această categorie dezavantajată.

Directorul general al Poliţiei Locale Satu Mare – D-nul Găzdac Claudiu Florian, în calitate de preşedinte a Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România, la care Asociaţia SAMUS este afiliată, a prezentat propunerile FNPL cu privire la modificări legislative cu incidenţă asupra activităţii Poliţiei locale care au fost înaintate A M.R în data de 25 februarie a.c. în vederea susţinerii acestora şi promulgarea de către forurile decizionale.

A fost ales noul Consiliu Director al Asociaţiei în următoarea componenţă:
Preşedinte             – Precup Ioan (Poliţia Locală Satu Mare)
Vicepreşedinţi       – Popan-Dorca Gheorghe (Poliţia Locală Baia Mare)
– Blaga Sergiu (Poliţia Locală Satu Mare)
Membrii                  – Ecsedi Ioan (Poliţia Locală Carei)
– Borodi Ion (Poliţia Locală Sighetu Marmaţiei)
Secretar                – Balint Eudochia (Poliţia Locală Satu Mare)
Casier-trezorier     – Dan Adina Simona (Poliţia Locală Satu Mare)
Cenzor                   – Pădureanu Liana (Poliţia Locală Satu Mare)

S-a stabilit ca până la data de 15 aprilie 2013 să se finalizeze competiţiile sportive organizate la nivel de Asociaţie cu ocazia ,,Zilei Naţionale a Poliţiştilor Locali”