CONSILIUL DIRECTOR A FNPL ÎNTRUNIT LA TIMIŞOARA

0
884

În data de 23 februarie 2013, la Timişoara, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Director al Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situaţiei financiare a FNPL:

a. Raportul de gestiune pe 2012;

b. Soldul contului şi restanţe cotizaţii la 15.02.2013;

2. Prezentarea demersurilor intreprinse de FNPL;
3. Stabilirea calendarului de activităţi pentru aniversarea Zilei Naţionale a Poliţiei locale;
4. Diverse.

În deschiderea şedinţei au luat cuvântul viceprimarul municipiului Timişoara – D-nul Traian Stoia şi preşedintele Regiunii 1 IPA Timiş – D-nul comisar şef Gheorghe Moldovan care au adresat salutul lor reprezentanţilor Poliţiilor locale şi au apreciat prezenţa şi activitatea poliţiştilor locali care contribuie cu rezultate evidente la creşterea siguranţei cetăţeanului.

 

În cadrul lucrărilor s-a elaborat un pachet de propuneri cu privire la modificări legislative cu incidenţă asupra activităţii Poliţiei locale din care enumerăm:

– definirea expresă a Poliţiei Locale ,,ca  structură de ordine şi siguranţă publică, de interes local”;

– clarificări şi completări cu privire la atribuţiile Poliţiei Locale în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

– eliminarea obligativităţii de a obţine aviz pentru dreptul poliţiştilor locali de a purta şi folosi armament;

– acordarea personalului poliţiei locale a alocaţiei de hrană;

– clarificări cu privire la normele de dotare cu armament şi mijloace specifice de protecţie;

– precizări cu privire la organizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice.

 

Propunerile au fost înaintate în data de 25 februarie a.c. Asociaţiei Municipiilor din România în vederea susţinerii acestora şi promulgarea de către forurile decizionale, conform solicitării vicepreşedintelui AMR- D-nul Neculai Onţan, primar al Sectorului 2 Bucureşti.

 

În vederea organizării competiţiilor ocazionate de aniversarea ,,Zilei Naţionale a Poliţiei Locale”, Asociaţiile afiliate FNPL au fost grupate în 4 regiuni astfel:

– Regiunea 1 – judeţele  SATU MARE, MARAMUREŞ, CLUJ, ALBA, MUREŞ, COVASNA, HARGHITA, SIBIU, BRAŞOV – responsabil coordonator Găzdac Claudiu Florian – preşedinte FNPL;

– Regiunea 2 – judeţele IAŞI, BOTOŞANI, BACĂU, SUCEAVA, VASLUI, BRĂILA, GALAŢI – responsabil coordonator Hordilă Alexandru – primvicepreşedinte FNPL;

– Regiunea 3 – judeţele BUCUREŞTI, ARGEŞ, PRAHOVA, IALOMIŢA, TELEORMAN, CONSTANŢA – responsabil coordonator Dobrilă Aurel – primvicepreşedinte FNPL;

– Regiunea 4 – judeţele MEHEDINŢI, GORJ, TIMIŞ, DOLJ, OLT – responsabil coordonator Micşoniu Nicolae – primvicepreşedinte FNPL.

Precizăm că anul acesta faza naţională la toate competiţiile organizate (tir, tenis de masă, şah) se va desfăşura în perioada 16-18 mai la Sibiu.

 

S-a stabilit totodată ca Adunarea Generală a FNPL să se convoace în data de 15 iunie 2013 la Brăila.

 

Participanţii la şedinţa Consiliului Director mulţumesc gazdelor din Timişoara pentru ospitalitatea şi buna organizare de care au dat dovadă.