F.N.P.L. PREZENTĂ LA ŞEDINŢA CONSILIULUI NAŢIONAL AL FEDERAŢIEI „COLUMNA”

0
859

În data de 01 februarie 2013 preşedintele F.N.P.L. a participat în calitate de invitat la şedinţa Consiliului Naţional al Federaţiei Salariaţilor din Administraţia Publică Centrală şi Locală  „COLUMNA”. Cu ocazia acestui eveniment, ce a avut loc la Predeal, D-nul Florian Găzdac a participat la dezbateri împreună cu membrii grupului de lucru pe probleme de Poliţie locală alături de D-nul Dorin Ciomag – Directorul Direcţiei pentru Administraţie Publică Locală şi D-nul Mircia Giurgiu – Consilierul Ministrului pentru dialog social.

În cadrul întrevederii s-au prezentat principalele probleme ale poliţiştilor locali, s-au identificat mijloace prin care să se poată iniţia rezolvarea graduală a acestora şi în final s-a redactat un document, acceptat de ambele organizaţii precum şi de Ministerele de resort.
De asemenea s-a stabilit o strategie comună, pe termen mediu, cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi adoptarea unui statul al poliţistului local.

 

În urma discuţiilor avute cu reprezentanţii celor două instituţii centrale s-a stabilit ca un grup de lucru alcătuit din reprezentanţi ai F.N.P.L. şi ai structurilor asociative să participe la un dialog pe probleme de poliţie locală la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru a stabili o strategie de dezvoltare regională în care poliţia locală va avea un rol important recunoscut şi apreciat.