ADUNAREA GENERALĂ A FNPL, IAŞI 26 OCTOMBRIE 2012

0
820

Vineri 26 octombrie 2012 în municipiul Iaşi a avut loc şedinţa Adunării Generale a Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România.
În cadrul lucrărilor, la care au participat 35 de reprezentaţi ai asociaţiilor membre F.N.P.L. precum şi invitaţi, s-au prezentat iniţiativele legislative ale Federaţiei cu privire la poliţia locală, respectiv :
– Instituirea datei de 21 Mai ca ,,Ziua Natională a Politiei locale”
– Modificări ale Legii nr.155/2010 Poliţiei locale, cu privire la:
o posibilitatea reală de încadrare în condiţii specifice de muncă (deosebite sau speciale) a activităţii poliţistului local;
o Dreptul poliţistului local de a beneficia de alocaţie de hrană
o Eliminarea obligativităţii obţinerii avizului de port armă de către poliţistul local.

În cadrul şedintei s-au prezentat şi principalele activităţi organizate de Federaţie de la precedenta şedintă a Adunării Generale precum şi stadiul relaţiilor organizaţiei cu forurile legislative, structurile asociative ale adminsitraţiei publice locale şi organizaţii sindicale, colaborarea cu aceste structuri derulându-se atât în interesul poliţiei locale cât şi al conducerilor unităţilor adminstrativ teritoriale.
În final s-au stabilit date cu privire la organizarea Zilei Naţionale a Poliţiei locale, hotărându-se să se deruleze competiţii sportive la nivel local, regional şi naţional la următoarele ramuri sportive: Tir cu pistolul, tenis de masă – echipe şi individual – şi şah individual. S-a stabilit că până la data de 10 mai 2013 să se desfăşoare competiţiile la nivel regional astfel încât în perioada 16-18 mai să aibă loc faza finală naţională.
Sedinţa s-a bucurat şi de participarea Prefectului judeţului Iaşi D-nul Romeo Olteanu care a salutat prezenţa în municipiul Iaşi a majorităţii reprezentanţilor poliţiei locale din România, şi cunoscând aspectele reale ale muncii poliţistului local şi-a declarat disponibilitatea de a sprijini demersurile Federaţie cu privire obţinerea unor modificări legislative care să asigure acestei categorii profesionale, de care cetăţenii au din ce în ce mai mare nevoie, condiţii de muncă civilizate.

 

Preşedinte FNPL

Găzdac Claudiu Florian

 

Pentru a consulta demersurile FNPL din perioada 23.03-24.10.2012 click aici