POLITIA LOCALĂ TÎRGU MUREŞ LA CHIŞINĂU

0
688

În data de 13 octombrie 2012, s-a desfăşurat la Chişinău ,,Conferinţa Internaţională pe teme de administraţie”, în organizarea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, la care au participat specialişti în domeniu din 8 ţări europene.

Cu această ocazie, la invitaţia d-nei Maria Orlov, preşedinte al Academiei Moldave, dl. Valentin-Constantin Bretfelean, director al Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu-Mureş, a prezentat comunicarea intitulată ,,Instituţia Poliţiei Locale în România-Studiu de caz Poliţia Locală Tîrgu-Mureş”.

În cuprinsul lucrării s-a institat pe importanţa structurilor de Poliţie Locală din ţara noastră, ca instituţii necesare atât executivului, cât şi legislativului local, pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârilor de consiliu şi a normelor juridice cuprinse în legislaţia specifică.

Contextual primarului general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, şi-a exprimat disponibilitatea de a deplasa o delegaţie de specialişti la Tîrgu-Mureş pentru a prelua modelul Poliţiei Locale din acest municipiu şi a generaliza inclusiv în plan legislativ şi în Republica Moldova experienţa pozitivă a structurilor de Poliţie Locală din România.