ŞEDINŢA CONSILIULUI DIRECTOR AL F.N.P.L. LA SATU MARE

0
718

În data de 7 iulie 2012, la Satu Mare, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Director al Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România.

 

În cadrul acestei şedinţe au fost dezbătute probleme privind:

-situaţia personalului din instituţiile de poliţie locală din ţară;
-aplicabilitatea atribuţiilor prevăzute de Legea Poliţiei locale;
-stabilirea unor măsuri de acţiune cu privire la salarizarea şi uniformizarea condiţiilor de muncă a poliţiştilor locali;
-propuneri de modificare a unor acte normative cu privire la statutul poliţistului local;
-probleme organizatorice ale Federaţiei.

 

S-a hotărât ca:

-în luna august o delegaţie a Federaţiei să stabilească o întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor în care să se prezinte propunerile de modificări legislative privind statutul poliţistului local;
-următoarea şedinţă a Adunării Generale a FNPL să aibă loc la Iaşi în data de 29 septembrie 2012.

 

 

Preşedinte FNPL
Găzdac C. Florian