ADUNAREA GENERALĂ A F.N.P.L. LA TÂRGU MUREŞ

0
858

Vineri, 24 martie 2012, a avut loc la Tîrgu Mures şedinţa Adunării Generale a Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România.

 

La întâlnire au luat parte delegaţi ai 22 de asociaţii membre reprezentînd 41 poliţii locale din Ţară. De asemenea au participat ca invitaţi, reprezentanţi ai altor 9 poliţii locale care şi-au manifestat intenţia de a se afilia la FNPL.

 

Sedinţa a fost prezidată de către preşedintele Federaţiei şi de către primvicepreşedinţi şi a avut următoarea ordine de zi:
1. Darea de seamă asupra activităţii din anul 2011;
2. Modificarea Statutului F.N.P.L.
3. Probleme administrative;
4. Diverse.

 

După aprobarea bilanţului contabil, a contului rezultatului exerciţiului pe anul 2011, conducerea Federaţiei a prezentat principalele evenimente care s-au desfăşurat anul trecut pe linia demersurilor intreprinse faţă de intenţia M.A.I. de a reorganiza instituţia poliţiei locale.

 

Faţă de actualul Statut al Federaţiei membrii pot trimite propuneri de modificare pe adresa secretar@fnpl.ro până la data de 15 Aprilie 2012.

 

Secretarul FNPL a dezbătut mai multe probleme administrative propunând ca, dacă se doreşte din partea asociaţiilor membre, să se mediatizeze prin intermediul site-lui FNPL bilanţurile de activitate pe anul 2011 precum şi anumite proiecte de succes.

 

S-a prezentat conţinutul protocolului încheiat de FNPL cu Federaţia Salariaţilor din Administraţia Publică Centrală şi Locală din România ,,COLUMNA”.

 

La ultimul punct, pe lângă prezentarea modalităţilor prin care poliţiştii locali se pot afilia la Federaţie, s-a supus la vot propunerea preşedintelui FNPL de a se stabili (până la instituirea printr-un act normativ) ZIUA POLIŢIEI LOCALE în România. S-a votat în unanimitate ca de ziua „Sfinţilor Constantin şi Elena” în data de 21 MAI să se sărbătorească Poliţia locală prin diverse manifestări cu caracter cultural şi sportiv.

 

S-a stabilit un calendar de activităţi pe perioada următoare care constă în:
1. Stabilirea unei întâlniri cu conducerea M.A.I. alături de Federaţia „COLUMNA” pentru a dezbate strategia Ministerului cu privire la reorganizarea poliţiei locale;
2. Identificarea de modalităţi legale de adoptare a Statului poliţistului local, care să instituie drepturile şi obligaţiile acestuia;
3. Organizarea de întâlniri la nivel regional de către conducerea Federaţiei pentru atragerea de noi membrii şi promovarea idealurilor FNPL;
4. Întărirea legăturilor cu organizaţiile sindicale care promovează interesele poliţistilor locali.

 

De menţionat faptul că manifestarea s-a bucurat şi de prezenţa Prefectului judeţului Mureş D-nul Marius Paşcan şi a viceprimarului municipiului D-nul Claudiu Maior.
Conducerea FNPL mulţumeşte pentru ospitalitate şi organizare Asociaţiei Poliţiştilor Locali Mureşeni şi în special preşedintelui acesteia D-lui Valentin Constantin Bretfelean.

 

Următoarea şedinţă a Adunării Generale va avea loc în perioada 21-22 Septembrie 2012.

 

 

Preşedinte
Găzdac C. Florian