INFORMARE – 22.11.2011

0
744

Luni 21 Noiembrie 2011 a avut loc o nouă întâlnire la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe tema proiectului de legi cu privire la reorganizarea Poliţiei locale.

 

La dezbateri a fost prezentă o delegaţie a M.A.I. condusă de adjunctul Inspectorului General al Poliţiei Române, cms şef de poliţie Lucian Ioan Munteanu şi de chestorul de poliţie Adrian Romanică şi grupul de lucru propus de Asociaţia Municipiilor din România, alcătuit din D-nul Iosif Cerbureanu din partea A.M.R. şi D-nii Florian Claudiu Găzdac, Aurelian Dobrilă, Valentin Constantin Bretfelean, Mihai Ciprian din partea Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali. Alături a fost prezent şi D-nul Dorin Ciomag, Directorul Direcţiei pentru Administraţia Publică Locală.

 

Reprezentanţii M.A.I. au declarat că nu s-a definitivat o formă prezentabilă a proiectului de legi, deoarece se aşteaptă stabilirea, de comun acord cu reprezentanţii primarilor, unui coeficient de calcul cu privire la numărul de poliţişti locali cu atribuţii pe domeniile ordine publică şi siguranţă rutieră raportat la 1.000 de locuitori, care să implice modificarea prevederilor actuale din O.U.G. nr.63/2010.

 

Totodată au precizat faptul că noua formă a proiectului de legi se va construi pe baza principiilor stabilite la întâlnirile anterioare şi anume:

  • Se doreşte profesionalizarea serviciilor prestate de poliţia locală conform concepţiei C.S.A.T. de descentralizare a serviciului poliţienesc;
  • Poliţia locală va funcţiona ca un serviciu în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau ca un serviciu public specializat cu personalitate juridică;
  • Pe domeniile ordine publică şi siguranţă rutieră vor lucra atât funcţionari publici cu funcţii specifice, cât şi poliţişti cu statut special doar că, aceştia din urmă, vor avea atribuţii suplimentare;
  • M.A.I. va elabora proceduri şi standarde operaţionale pentru ca structurile de poliţie locală să acţioneze în mod unitar pe domeniile ordine publică şi siguranţă rutieră;
  • Poliţia locală va avea în continuare atribuţii pe domeniul asigurării pazei la obiectivele de interes public local;

 

Cu privire la ponderea actualilor poliţişti locali în viitoarea structură, reprezentanţii F.N.P.L. susţinuţi de cei ai A.M.R. au reiterat faptul că trebuie să se ţină cont de eforturile umane şi financiare făcute de autorităţile locale pentru a ridica continuu prestaţia Poliţiei locale.

 

S-a pus chiar problema eficacităţii finanţării cursurilor de formare profesională, unele chiar din fonduri europene, (de exemplu Municipiul Tîrgu Mureş) datorită faptului că absolvenţii au fost nevoiţi să încheie acorduri cu finanţatorii prin care se obligă să lucreze pe domeniile respective o perioadă minimă impusă. În situaţia în care vor fi disponibilizaţi se pune problema suportării consecinţelor întreruperii acestor acte juridice.

 

Referitor la salarizare F.N.P.L. a propus modificarea O.G. nr.26/1994 în sensul că alături de personalul care beneficiază de normă de hrană pe timp de pace să fie inclusă şi instituţia Poliţia locală.

 

Un subiect important şi îndelung discutat a fost structura de conducere a viitoarei poliţi locale. Din acest punct de vedere, părerile sunt opuse, în sensul că M.A.I. susţine ca şeful structurii să fie poliţist cu statut special iar adjuncţii să fie funcţionari publici cu funcţii specifice, în timp ce F.N.P.L. propune o conducere alcătuită dintr-un manager care să gestioneze problemele specifice cu ajutorul unor specialişti în domeniu.

 

Decizia definitivă va fi luată oricum în Parlament, aşa că până atunci se pot face doar propuneri.

 

În final s-a convenit ca cele două părţi să facă schimb de modele de proiect, pentru ca după analiza acestora şi convenirea de comun acord a unui coeficient prin care să se modifice prevederile O.U.G. nr.63/2010 să se stabilească o nouă întâlnire din care să rezulte proiectul ce se va prezenta public.

 

 

Preşedinte F.N.P.L.
Găzdac Claudiu Florian