PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A FEDERAŢIEI NAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA

0
937

21-22 octombrie 2011 Săcele, jud. Braşov
Adunarea Generală a Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România

 

 

PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE A FEDERAŢIEI
NAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR LOCALI DIN ROMÂNIA

 

Încheiat azi 22.10.2011, Săcele, jud. Braşov

 

Ordinea de zi:
1. Prezentarea cererii de demisie a d-lui Aldea Eugeniu, preşedintele Federaţiei.
2. Analizarea cotizaţiilor asociaţilor membre ale Federaţiei.
3. Alegerea noului organ de conducere, control şi execuţie al Federaţiei.
4. Dezbateri privind proiectul de modificare a Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale.

 

La întâlnire au participat reprezentanţi ai 18 Asociaţii, membre ale Federaţiei, iar în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Poliţiei Locale Arad şi Piatra Neamţ.

 

În urma discuţiilor purtate au rezultat următoarele concluzii:

• Deoarece o parte din membrii Federaţiei nu mai sunt membrii activi, s-au ales noile Organe de conducere, control şi execuţie ale acesteia în următoarea componenţă:

 

Preşedinte:
– Găzdac Claudiu Florian – Satu Mare

Primvicepreşendinte
– Hordilă Alexandru – Iaşi
– Micşoniu Nicolae – Mehedinţi
– Dobrilă Aurel – Sector 2 Bucureşti

 

Vicepreşedinţi:
– Roth Florina – Braşov
– Spătaru Doru – Timişoara
– Tudor Ion – Tg. Jiu
– Gâscă Cristian – Galaţi
– Jipa Traian – Brăila
– Nicolae Valerică – Piteşti
– Bratu Daniel – Constanţa

 

Secretar:
– Balint Eudochia – Satu Mare

 

Comisia de cenzori:
– Aldea Adrian – Sibiu
– Sfreja Nicoale – Zărneşti
– Urdea Florin – Tg.Jiu

 

Casier – trezorerier:
– Ionescu Rareş

 

• S-au propus metode de acţiune pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin legiferarea dreptului la „norma de hrană” şi încadrarea activităţii în condiţii deosebite de muncă sau speciale a poliţiştilor locali;

• Găzdac C. Florian a prezentat parte din observaţiile trimise către Asociaţia Municipiilor din România (AMR) cu privire la proiectul de modificare a Legii Poliţiei locale de către mai mulţi primari de municipii din ţară, care au punctat neregulile constatate în acest proiect şi care contravin în mod evident principiilor autonomiei locale şi descentralizării.

• Gâscă Cristian a precizat că nu este luat în calcul în respectivul proiect impactul social asupra actualilor poliţişti locali: „Prin această reorganizare vor fi disponibilizaţi aproximativ 15.000 de poliţişti locali.”

• Mărginean Valer (Arad) a menţionat că acest proiect de act normativ presupune subordonarea primarului faţă de Poliţia Română, acesta trebuind să finanţeze o structură pe care nu o are în directă subordonare.

• Tudor Ion a afirmat că „mulţi poliţişti locali au făcut cursuri de 3 luni în instituţii de pregătire din subordinea M.A.I. Să se ţină cont de faptul că s-au cheltuit mulţi bani din bugetele locale în acest sens”.

• Hordilă Alexandru: „trebuie să facem demersuri în numele Federaţiei pe lângă factorii de decizie pentru ca să fim primiţi şi ascultaţi atunci când se fac propuneri legislative privind Poliţia locală”.

• Precup Ioan (Satu Mare) a anunţat că în data de 10.11.2011 va avea loc întâlnirea membrilor AMR unde va trebui să prezentăm punctul de vedere al Federaţiei.

• Abaza Laurenţiu a sugerat că legătura cu Sindicatul Naţional al Poliţiştilor Locali „COLUMNA” trebuie întărită.

• Micşoniu Nicolae a spus că „nu crede că vreun primar ar putea accepta asemenea subordonare cu atât mai mult aceia care sunt mulţumiţi de activitatea Poliţiilor locale”.

• Găzdac C. Florian propune constituirea unui grup de lucru care să culeagă observaţiile membrilor din teritoriu, să le sintetizeze şi să le prezinte ca un punct de vedere comun al tuturor poliţiştilor locali în dialogurile cu factorii de decizie cu privire la acest proiect.

 

• S-a hotărât ca din acest grup să facă parte următorii:
– Găzdac Florian – Satu Mare
– Hordilă Alexandru – Iaşi
– Micşoniu Nicolae – Tr.Severin
– Dobrilă Aurel – Bucureşti
– Mărginean Valer – Arad
– Niculae Valerică – Piteşti

 

• Găzdac C. Florian a propus ca primele acţiuni ale acestui grup să fie:
– întocmirea unui comunicat din partea FNPL în care să se exprime punctul de vedere cu privire la proiectul de modificare a legii Poliţiei locale;
– înaintarea printr-o adresă scrisă, a unei solicitări către AMR de a primi delegaţia FNPL la şedinţa din 10.11.2011, pentru a discuta cu aleşii comunităţilor locale despre acest proiect;
– solicitarea către M.A.I. de a invita FNPL, în calitate de partener de dialog social, în vederea revizuirii acestui proiect de act normativ.

 

• Hordilă Alexandru a propus ca, acolo unde se apreciază că este posibil, membrii Federaţiei să transmită mass-mediei locale mesajul FNPL cu privire la acest proiect injust.

 

• Dobrilă Aurel va face demersuri pentru organizarea de către FNPL a unei conferinţe de presă în capitală.

 

În final s-a întrunit grupul de lucru care a redactat comunicatul oficial al FNPL cu privire la proiect ce va fi postat pe site-ul www.fnpl.ro

 

 

Presedinte FNPL
Găzdac C. Florian